Aurochs

Motoserce sierpień 2018

Akcja  Motoserce była organizowana przez Klub Motocyklowy AUROCHS po raz dziewiąty. Tegoroczna  edycja  Motoserca  miała  trochę  inny  charakter  i  została  zorganizowana                w Rytlu  razem  z  impreząÂ  "Pokonaj  nawałnicę".  W  godzinach  przedpołudniowych  odbyła  się  akcja  zbiórki  krwi  podczas,  której  zebrano  27  litrów krwi.  W  godzina  popołudniowych  odbyła  się  impreza   "Pokonaj  nawałnicę",  w  pierwsząÂ  rocznicę  nawałnicy,  która  przeszła  nad  rejonem  Rytla  i  okolic.   Zorganizowano  występy  szkół i  przedszkoli,  występy  zespołów  muzycznych      i  tanecznych,  pokazy  sztuki  walki,  konkursy  dla  uczestników. Uwieńczeniem  całej  imprezy  byłÂ  występ  zespołu  Dżem.