Aurochs

Frekwencja sprawdzona, pytania i odpowiedzi zrealizowane, rozmowy w kuluarach przeprowadzone, do następnego spotkania.