Aurochs

Jak zwykle atomowy zlot. Zlot był tak atomowy, że aby udowodnić swoją obecność na zlocie musieliśmy skorzystać ze zdjęć Pani Izy.